METODOLOGIE

festival.augustinbuzura.org

METODOLOGIA DE ELABORARE ȘI EVALUARE A LUCRĂRILOR
FESTIVALUL DE PROZĂ AUGUSTIN BUZURA

Compozițiile participanților la festival pot fi inspirate de propriile experiențe de viață, dar pot fi și texte de ficțiune, încadrabile în tipologia prozei scurte, cu următoarea tematică orientativă:

Luciditatea – ca instrument de cunoaștere personală și socială, ca putere de a fi întotdeauna conștient de adevăr, atât în contextul realității sociale, cât și în context personal, de a trăi în conformitate cu structura și cu crezul interior;

Pot fi abordate la această temă subiecte legate de conflicte interioare, crize sufletești specifice lumii copiilor și adolescenților, dorința de autodepășire, situații care duc la autocunoaștere și la cunoașterea celor apropiați, asimilarea critică a raporturilor interpersonale, capacitatea de autoanaliză și de interiorizare a diferitelor valori și situații ale vieții (de la conflicte între prieteni și colegi până la competiții, eșecul și succesul, probleme sentimentale sau în familie etc).

Autenticitatea – ca relevanță a documentării în munca de jurnalist, a informării, a mărturiei adevărului istoric care rămâne dincolo de epoca în care trăim, ca relevanță a criticii derapajelor morale ale societății; literatura ca document istoric;

Pentru efectul de autenticitate al textelor se poate opta pentru formule precum jurnalul, rememorarea, interviul, reportajul.

Morala civică – privită ca incapacitatea de integrare și acomodare a individului într-o societate pe care o disprețuiește; raportarea critică la propriul sistem de valori; responsabilitatea socială; Sunt recomandate studiile de caz – situații întâlnite în societatea contemporană, în lumea școlii sau în mediul social din care provine elevul etc. prin care se pun în valoare problemele de integrare și diferențele dintre individ și grup, legate de categoria socială, probleme ale familiei, rasă, sex, etnie, naționalitate, grupuri defavorizate sau marginale într-un fel sau altul.

Puterea conștiinței – ca trezire și supraviețuire a conștiinței într-un mediu ostil sau incompatibil cu valorile individuale.

Valoarea scrisului – ca mărturie a adevărului, ca formă de luptă și de protest împotriva răului și a morții psihice;

Sunt recomandate scrieri pe tema creației, a motivării și a importanței sociale, pedagogice și politice a scrisului, prezentarea unor cazuri în care scrisul a stat la baza unor gestuiri de solidaritate umană, la salvarea individului supus la diferite tipuri de opresiune sau discriminare.

Puterea credinței – ca o dovadă că omul nu e niciodată singur atâta timp cât se află în orizontul credinței;

Sunt acceptate scrieri cu tematică religioasă.

Curajul afirmațiilor – ca putere de a spune până la capăt adevărul incomod, indiferent de consecințe;

Sunt recomandate scrieri care au ca temă curajul individului de a-și urma valorile, dorințele, visele indiferent de opiniile celorlalți (școală, profesori, familie, prieteni etc.).

Solidaritatea umană – ca evidențiere a unor gesturi la limita sacrificiului, ca o evidențiere a limitelor altruismului;

Tematica aceasta poate fi abordată în subiecte diverse – de la situații banale din viața școlii și a adolescentului până la comportamentul în situații de urgență, de posibile cataclisme.

Iubirea – privită din multiple perspective: iubirea-refugiu, iubirea interzisă, iubirea încorsetată de canoane sociale, de vârstă, dar și nuanţe ale declinului şi degradării iubirii.

Sentimentul apartenenţei – privit ca o raportare la rădăcini, la trecut, la mitologie, din perspectiva raportului dintre personaj şi trecut; obsesia neputinţei în faţa umbrelor trecutului; imaginea bunicilor, a părinților, spațiile unde copilul/tânărul se simte „acasă”; „acasă” poate fi oriunde?; poveștile copilăriei mele.

Lecția antagonismelor – abordată din perspectiva prezentării unor intelectuali rebeli, răzvrătiţi versus mediocri potentaţi, puternici, agresivi; prezentarea unor ierarhii şi sisteme de valori răsturnate, a unor relaţii antagonice, situaţii şi confruntări hilare între personaje din spectre intelectuale diferite; lupta binelui cu răul, libertate și captivitate, fascinația banului versus valorile familiei și ale iubirii.

Libertatea și demnitatea – abordate din perspectiva autonomiei și libertatății gândirii și exprimării, a responsabilității, a respectării ființei umane și a convingerilor și principiilor acesteia.

Specificații tehnice pentru întocmirea compozițiilor:

Marginile lucrării – acestea vor fi de 2 cm (”0.79”) în toate laturile paginii, care se setează în programul Word din Page Layout – Page Setup – Margins.
Număr de pagini – conţinutul lucrării trebuie să aibă minimum 5 pagini și maximum 12 pagini format A4.
Numerotare – paginile se numerotează jos, centrat, începând cu pagina dedicată cuprinsului lucrării.
Aliniere – toată lucrarea se aliniază unitar la stânga şi la dreapta (Home-Justified).
Font – lucrarea se scrie cu fontul Times New Roman, mărimea 12, utilizând diacriticele specifice limbii române.
Spaţiere – rândurile vor fi spaţiate la 1,5 puncte. Între rânduri și paragrafe nu se lasă spaţii (Home Paragraph – Spacing Before/After – 0 pt).
Scriere cu diacritice, în conformitate cu normele limbii române literare.

Criterii de evaluare a lucrărilor:

Încadrare implicită în tematica stabilită10 puncte.
Elemente literare de compoziție – relevanța titlului, structură, momentele subiectului, moduri de expunere: narațiune, descriere (elemente de atmosferă și decor), dialog, argumentare, discurs monologat, exprimarea emoțiilor, mărcile stilistice ale jurnalului, logica internă a textului, condus către final – 30 puncte.
Creativitate și originalitate – caracterul insolit al abordării aspectelor literare sau al faptelor de viață prezentate; capacitate de analiză și/sau argumentare/ construcție a textului, în funcție de tipologia textului; capacitatea de sinteză – 25 puncte.
Coerența textului – registrul lingvistic, stilul, lexicul, corectitudinea modurilor și timpurilor folosite, respectarea normelor de ortografie și de punctuație) – 10 puncte.
Impactul mesajului transmis – relevanță pentru viața copiilor sau a adolescenților, pentru diverși factori și actanți sociali și/sau culturali – 15 puncte.
Respectarea dimensiunilor standard ale lucrării10 puncte.

TOTAL 100 puncte