Baremul de concurs

festival.augustinbuzura.org

Criterii de evaluare a lucrărilor:

Încadrare implicită în tematica stabilită – 10 puncte.
Elemente literare de compoziție – relevanța titlului, structură, momentele subiectului, moduri de expunere: narațiune, descriere (elemente de atmosferă și decor), dialog, argumentare, discurs monologat, exprimarea emoțiilor, mărcile stilistice ale jurnalului, logica internă a textului, condus către final – 30 puncte.
Creativitate și originalitate – caracterul insolit al abordării aspectelor literare sau al faptelor de viață prezentate; capacitate de analiză și/sau argumentare/ construcție a textului, în funcție de tipologia textului; capacitatea de sinteză – 25 puncte.
Coerența textului – registrul lingvistic, stilul, lexicul, corectitudinea modurilor și timpurilor folosite, respectarea normelor de ortografie și de punctuație) – 10 puncte.
Impactul mesajului transmis – relevanță pentru viața copiilor sau a adolescenților, pentru diverși factori și actanți sociali și/sau culturali – 15 puncte.
Respectarea dimensiunilor standard ale lucrării – 10 puncte.

TOTAL 100 puncte

extras din Metodologia de elaborare și evaluare a lucrărilor. Vezi documentul complet.